សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ

-ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ
-ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈអនាម័យនិងសម្អាត
-ផ្គត់ផ្គង់សៀវភៅមិខវជ្ជាពេទ្យ
-ការងាររៀបចំបណ្តាញទឹកក្នុងបរិវេណ IMK និងប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គិភ័យ អគារសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន(អគារទី៣)

Posted on: 04/10/2017 4:44:50 PM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល