មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត៖ សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលយកសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ដឱសថ(Master en Sciences Pharmaceutiques) ជំនាន់ទី ៥

មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត៖ សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលយកសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ដឱសថ(Master en Sciences Pharmaceutiques) ជំនាន់ទី ៥។
ចំនួនជ្រើសរើស៖ ១០នាក់បង់ថ្លៃសិក្សាទាំងអស់។
ការបណ្តុះបណ្តាលនេះ មាន ៣ជំនាញ រួមមាន៖
១. Assurance et contrôle de qualité 
២. Pharmacocinétique et Pharmacie clinique 
៣. Médicament et Santé publique
ការទទួលពាក្យនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់ជាកំណត់ នៅផ្នែកចុះឈ្មោះ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ដសុខាភិបាល 
ទីតាំងឡូតិ៍លេខ ៧៣ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។

Posted on: 10/17/2016 11:00:25 AM