សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ក្រសួងធម្មការ និងរៀបចំកម្មវិធី "នាទីព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាភ្ជាប់នឹងសង្គម"

សូមជម្រាបជូនដំណឹងចំពោះនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលឲ្យបានជ្រាបថា៖

ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា នឹងរៀបចំកម្មវិធី "នាទីព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាភ្ជាប់នឹងសង្គម" ក្រោមអធិបតីឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ និងសាសនានៅថ្ងៃទី ០៤ ខែកក្តដា ឆ្នាំ ២០១៦ចាប់ពីម៉ោង ១៣ៈ៣០នាទីរសៀលនៅសាលប្រជុំអគារ A នៃទីស្តីការក្រសួងធម្មការ និង សាសនា។

Posted on: 07/01/2016 4:47:14 PM