សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអនាម័យ (អគារសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អគារទី១ និងអគារទី២) នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ក្នុងឆ្នាំ២០២០

Posted on: 04/06/2020 9:37:52 AM