នារសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ លោកស្រីបណ្ឌិត Julia Stewart (អ្នកជំនួយការ​បច្ចេកទេសសម្រាប់ផ្នែកឆ្មប) បានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យជួបសម្តែងការគួរសម និង ជម្រាបលា ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំ នៃ ស.វ.ស នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (ស.វ.ស)

By: Media | Posted on: 04/28/2017 8:50:12 AM

ថ្នាក់ដឹកនាំ ស.វ.ស អញ្ជើញចូលរួមក្នុងឱកាសនោះ រួមមាន ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យ សាផុន វឌ្ឍនៈ (HE. Prof. SAPHONN Vonthanak) សាកលវិទ្យាធិការនៃ ស.វ.ស លោកសាកលវិទ្យាធិការរងនៃ ស.វ.ស លោកនាយក និង លោកនាយករង របស់សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត នៃ ស.វ.ស។
តាំងនាមថ្នាក់ដឹកនាំ ស.វ.ស និង ក្នុងនាមឯកឧត្តមផ្ទាល់ ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យ សាផុន វឌ្ឍនៈ បានសម្តែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចូលរួមយ៉ាងសកម្មទាំងកំលាំងកាយ កំលាំងចិត្ត និង ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ ក្នុងការជួយជាជំនួយ​បច្ចេកទេសសម្រាប់ដំណើរការផ្នែកឆ្មប នៅទីតាំងទី២ របស់ ស.វ.ស របស់ពេល៤ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។