ព័ត៌មាន​ទូទៅ

ផ្នែក​សុខភាពសាធារណៈនៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​​វិទ្យាសាស្ត្រ​សុខាភិបាលបានបង្កើតឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៣ និង​កំពុង​បណ្ដុះបណ្ដាល​និស្សិតកម្ពុជា​ឲ្យ​មាន​ជំនាញ​ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ ដែល​ប្រកប​ដោយ​សមត្ថភាព​ខ្ពស់​ស្រប​តាម​តំរូវការ​របស់​សង្គម​ជាតិ​ និង​តំបន់​នា​ពេល​​បច្ចុប្បន្ន។
ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសុខភាពរបស់ប្រជាជន។
បេសកម្មរបស់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ​​វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល​គឺ ដើម្បី​អោយមានការទទួលស្គាល់​ដ៏ទូលំទូលាយមួយ នៃតួនាទីរបស់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ នៅក្នុងការកសាងប្រទេសមួយដែលប្រជាជនមានសុខភាព​ល្អ តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ ជាមួយនឹងការអនុវត្តន៏​ការងារផ្នែកសុខភាពសាធារណៈក្នុងគោលបំណងឆ្ពោះទៅបំរើប្រជាជននៅក្នុងប្រទេស។

អាស័យដ្ឋាន៖ បន្ទប់ N204 អគារសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន​ សែន អគា​ទី២ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ សុខាភិបាល

ទូរស័ព្ទ៖ 081​ 379479/ 012 ​207272/ 099 294103​​​/​​ 023​ 430 736 e-mail៖ kkvathanak@uhs.edu.kh/ khuondyna@uhs.edu.kh/ nychanthou@uhs.edu.kh