និស្សិតមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត

ការសិក្សាអនុវត្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ របស់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យ ឳសថសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល More »

និស្សិតគិលានុបដ្ឋាក

2. ការអនុវត្តគ្លីនិករបស់និស្សិតគិលានុបដ្ឋាក នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត សុខាភិបាល More »

និស្សិតមហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្រ្ត

3. ការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងក្នុងការផ្តល់សេវាពិនិត្យ និងព្យាបាលធ្មេញរបស់និស្សិត មហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល More »

ពិធីប្រគល់រង្វាន់ដល់និស្សិតឆ្មើមលេខ១

ពិធីប្រគល់រង្វាន់ដល់និស្សិតឆ្មើមលេខ១ ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា ២០១២-១០១៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល More »

កម្មវិធីសិក្សាស្វែងយល់ពីសមាគមន៍របស់និស្សិត

កម្មវិធីសិក្សាស្វែងយល់ពីសមាគមន៍របស់និស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល នៅខេត្តកំពង់ធំ More »

 

អាហារូបករណ៍មូលនិធិ Pfizer Foundation

rrrrr

ឆ្នាំទី ២ ចំនួន ២ រូប (Please Share)

លក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ពាក្យ៖

– ជានិស្សិតឆ្នាំទី១ ដែលកំពុងសិក្សានៅឆមាសទី២ រឺ ជានិស្សិតឆ្នាំទី ២ ក្នុងមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត។
– មានអាយុពី ១៧ ទៅ ២០ឆ្នាំ។
– ស្ថិតក្នុងគ្រួសារមិនសូវធូរធារ ដោយបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយគណៈកម្មាធិការ ជ្រើសរើសរបស់ ស.វ.ស។
– ត្រូវមានពិន្ទុ GPA យ៉ាងតិច 3,25 សម្រាប់ឆ្នាំដំបូងនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំ។
– ត្រូវតែមានឆន្ទៈដើម្បីរួមចំណែកតិចបំផុត ២ថ្ងៃ រឺ ១៦ម៉ោង/មួយឆ្នាំ ដើម្បីធ្វើការងារសង្គម រឺ សេវាសាធារណៈនៅក្នុងសហគមន៍ រឺ សាកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្លួន។
– ជារៀងរាល់ឆ្នាំ និស្សិតត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដោយបង្ហាញនូវស្តង់ដារខ្ពស់នៃលទ្ឋផលសិក្សា ដែលមាន GPA យ៉ាងតិច 2,80 ដើម្បីមានសិទ្ឋទទួលអាហារូបករណ៍បន្តទៀត។

វេទិកាប្រកួតពិភាក្សាដេញដោលមតិឆ្នាំ២០១៤

Final checked Flyer

ការទទួលចុះឈ្មោះសម្រាប់និស្សិត “ស.ប.ថ.វ”

newsសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល “ស.វ.ស” សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់និស្សិតចាស់ គ្រប់ផ្នែកនៃសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ ផ្នែកចុះឈ្មោះនិស្សិត នឹងចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥ ចាប់ពីថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ តទៅ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមនិស្សិតនិស្សិតចាស់នៃសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត អញ្ជើញមក ដាក់ពាក្យសុំចូលរៀនឱ្យបានរួសរាន់ នៅបញ្ជរមុខសាលសហសិក្សាគោកធ្លក “ស.វ.ស”។

បញ្ជាក់៖ និស្សិតគ្រប់រូប ដាច់ខាតត្រូវមាន “ប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួននិស្សិត ស.វ.ស” នៅពេលដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀន។

សូមអរគុណ! ទាញយកឯកសារ

ឱកាសពិសេសសំរាប់និស្សិតផ្ទេរការសិក្សា​​ មក ស.វ.ស

news​ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល "ស.វ.ស" សូមជូនដំណឹង​ដល់បេក្ខ ជន/នារី ឱ្យបានជ្រាបថា៖ ស.វ.សនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជន-នារីដែល មានបំណង ផ្ទេរការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាលនានា មកចូលរៀនឆ្នាំទី២ នៅ ស.វ.ស សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥  ទាញយកឯកសារ