និស្សិតមហាវិទ្យាល័យឳសថសាស្រ្ត

ការសិក្សាអនុវត្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ របស់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យ ឳសថសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល More »

និស្សិតគិលានុបដ្ឋាក

2. ការអនុវត្តគ្លីនិករបស់និស្សិតគិលានុបដ្ឋាក នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត សុខាភិបាល More »

និស្សិតមហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្រ្ត

3. ការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងក្នុងការផ្តល់សេវាពិនិត្យ និងព្យាបាលធ្មេញរបស់និស្សិត មហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល More »

ពិធីប្រគល់រង្វាន់ដល់និស្សិតឆ្មើមលេខ១

ពិធីប្រគល់រង្វាន់ដល់និស្សិតឆ្មើមលេខ១ ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា ២០១២-១០១៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល More »

កម្មវិធីសិក្សាស្វែងយល់ពីសមាគមន៍របស់និស្សិត

កម្មវិធីសិក្សាស្វែងយល់ពីសមាគមន៍របស់និស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល នៅខេត្តកំពង់ធំ More »

 

ការទទួលចុះឈ្មោះសម្រាប់និស្សិត “ស.ប.ថ.វ”

newsសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល “ស.វ.ស” សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់និស្សិតចាស់ គ្រប់ផ្នែកនៃសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ ផ្នែកចុះឈ្មោះនិស្សិត នឹងចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥ ចាប់ពីថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ តទៅ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមនិស្សិតនិស្សិតចាស់នៃសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត អញ្ជើញមក ដាក់ពាក្យសុំចូលរៀនឱ្យបានរួសរាន់ នៅបញ្ជរមុខសាលសហសិក្សាគោកធ្លក “ស.វ.ស”។

បញ្ជាក់៖ និស្សិតគ្រប់រូប ដាច់ខាតត្រូវមាន “ប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួននិស្សិត ស.វ.ស” នៅពេលដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀន។

សូមអរគុណ! ទាញយកឯកសារ

ឱកាសពិសេសសំរាប់និស្សិតផ្ទេរការសិក្សា​​ មក ស.វ.ស

news​ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល "ស.វ.ស" សូមជូនដំណឹង​ដល់បេក្ខ ជន/នារី ឱ្យបានជ្រាបថា៖ ស.វ.សនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជន-នារីដែល មានបំណង ផ្ទេរការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាលនានា មកចូលរៀនឆ្នាំទី២ នៅ ស.វ.ស សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥  ទាញយកឯកសារ

អាហាររូបករណ៏៩៩កន្លែង

01

សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងគ្រប់ផ្នែក និង បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគិលានុបដ្ឋាន-ឆ្មប (៣+១)នៅសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥។ ទាញយកឯកសារទាំងមូល

និសិត្សពេទ្យលេខ១ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើវិញ្ញាសារ សំដែងជាភាសាបារំាង (Concours dynamique 2014) នៅប្រទេសវៀតណាម

2

និសិត្សពេទ្យ៥រូបរបស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលបានជាប់ជ័យលាភីប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
លើវិញ្ញាសារសំដែងជាភាសាបារំាង (Concours dynamique 2014)ដែលមានចំណងជើងថាគ្រាប់ពូជចុងក្រោយ នៃភពផែនដី ( La dernière graine du Monde)កាលពីថ្ងៃ ពុធ ទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ នៅទីក្រុងដាណាង(Danang) ប្រទេសវៀតណាម ក្នុងពិន្ទុដាច់ឆ្ងាយពីប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវ។
និសិត្សជ័យលាភី៥រូបរបស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម ៖
១. វ៉ាត វាសនា
២. សៅ ប៊ុនដាវី
៣. អ៊ឹង សាន់ប៉ោ
៤. ជូ ចំណាន
៥. រ៉ូ គីមឆាយ